Reconeixement Institut Vascular Fuentes

Porth a Cath

Què és el Port-a-Cath? El Dr José María Fonts, destacat Cirurgià Vascular explica el funcionament d’aquest dispositiu per a l’administració de medicació intravenosa que fa còmoda la vida del pacient.

El ‘Port-a-Cath- és un dispositiu que s’implanta sota la pell, generalment a la zona pectoral i s’utilitza fonamentalment per a l’administració de medicació intravenosa, com la quimio o la sueroterpia. Consta d’un reservori o port, un catèter i un connector, i la seva implantació s’aconsella en aquells pacients que necessiten tractaments intravenosos durant llargs períodes de temps.

Per implantar un ‘Port-a-Cath’, el catèter s’introdueix en una vena central i el reservori o càmera queda subcutània en zona pectoral. És per aquest motiu, i que s’implanta completament dins de el cos, que s’ha de fer en el quiròfan, mitjançant anestèsia local en una intervenció que s’estima pot durar entre 35 i 40 minuts.